Gratis Chinees leren: Pinyintranscriptie

 

In de Pinyintranscriptie zijn er een aantal regels om samengestelde klanken op te schrijven:

 • Als klinkers i en ou worden samengesteld met een medeklinker, dan schrijf je ze op als iu.
  Bijvoorbeeld,
  diou--> diu, tiou--> tiu, niou--> niu, liou--> liu, jiou--> jiu, qiou--> qiu, xiou--> xiu 


   
 • Als klinkers u en ei worden samengesteld met een medeklinker, dan schrijf je ze op als ui.
  Bijvoorbeeld,
  duei--> dui, tuei--> tui, zuei--> zui, cuei--> cui, suei--> sui, zhuei--> zhui, chuei--> chui, shuei--> shui, ruei--> rui, guei--> gui, kuei--> kui, huei--> hui  

 • Als klinkers u en en worden samengesteld met een medeklinker, dan schrijf je ze op als un.
  Bijvoorbeeld,
  duen--> dun, tuen--> tun, luen--> lun, zuen--> zun, cuen--> cun, suen--> sun, zhuen--> zhun, chuen--> chun, shuen--> shun, ruen--> run, guen--> gun, huen--> hun, kuen--> kun • Als j, q, x worden samengesteld met ü, dan hoef je geen trema op de u te zetten omdat j, q, x nooit worden samengesteld met klinker u. ü is dan de enige mogelijkheid.
  Bijvoorbeeld,
  ju, qu, xu, jun, qun, xun, juan, quan, xuan  

   

 • l en n kunnen samengesteld worden met zowel ü als u. Dan is het wel nodig om punten bovenop de klinker te zetten om het onderscheid te maken.
  Bijvoorbeeld,
  lu, nu
  lü, nü,
  lue, nue

 • Als i, u, ü een opzichzelfstaande lettergreep vormen, dan schrijf je ze op als yi, wu, yu
  i--> yi, u--> wu, ü--> yu  • Als i aan het begin van een lettergreep staat, dan verandert i naar y.
  Bijvoorbeeld,
  Iou (iu)--> you, ian--> yan, iang--> yang, in--> yin, ing --> ying, iong --> yong 

   

 • Als u aan het begin van een lettergreep staat, dan verandert u naar w.
  Bijvoorbeeld,
  ua--> wa, uo--> wo, uai--> wai, uei (ui)--> wei, uan --> wan, uang--> wang, ueng--> weng • Als ü aan het begin van een lettergreep staat, dan verandert ü naar yu.
  Bijvoorbeeld,
  üe--> yue, üan--> yuan, ün--> yun   

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).