Gratis Chinees leren: Les 9 - Conversatie 1 - Verjaardagsfeest

Tekst in karakters

 • 小玉 : 我的生日快到了。

 • Thijs: 你的生日是几月几号?

 • 小玉 : 我的生日是六月十八号。

 • Thijs: 那么,下个星期三就是你的生日呢!

 • 小玉 : 对啊!我想举办一个生日聚会。你下个星期三晚上有没有时间?

 • Thijs: 有啊!你的生日聚会几点开始?地点呢?

 • 小玉 : 晚上七点, 在木鞋酒吧。

 • Thijs: 好,我们下个星期三晚上七点在木鞋酒吧见!

 • 小玉 : 再见!

 • Thijs: 再见!

 

Tekst in Pinyin

 • Xiǎoyù: Wǒ de shēngri kuài dào le.

 • Thijs: Nǐ de shēngri shì jǐ yuè jǐ hào?

 • Xiǎoyù: Wǒ de shēngri shì liùyuè shíbā hào.

 • Thijs: Nàme, xià ge xīngqīsān jiù shì nǐ de shēngri ne!

 • Xiǎoyù: Duì a! Wǒ xiǎng jǔbàn yí ge shēngrì jùhuì. Nǐ xià ge xīngqīsān wǎnshang yǒu méiyǒu shíjiān?

 • Thijs: Yǒu a! Nǐ de shēngri jùhuì jǐdiǎn kāishǐ? Dìdiǎn ne?

 • Xiǎoyù: Wǎnshang qī diǎn, zài Mùxié jiǔbā.

 • Thijs: Hǎo, wǒmen xià ge xīngqīsān wǎnshang qī diǎn zài Mùxié jiǔbā jiān!

 • Xiǎoyù: Zàijiàn!

 • Thijs: Zàijiān!

 

Vertaling

 • Xiǎoyù: Ik ben bijna jarig!

 • Thijs: Wanneer is je verjaardag?

 • Xiǎoyù: Mijn verjaardag is op 18 juni.

 • Thijs: Dus aanstaande woensdag is je verjaardag al!

 • Xiǎoyù: Dat klopt! Ik wil een verjaardagsfeest houden. Heb je aanstaande woensdagavond tijd?

 • Thijs: Ja. Hoe laat is je verjaardagsfeest? En waar is het?

 • Xiǎoyù: Het is om 7 uur in de Klompenbar.

 • Thijs: Goed. We zien elkaar aanstaande woensdag om 7 uur in de Klompenbar.

 • Xiǎoyù: Dag!

 • Thijs: Dag!

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).