Gratis Chinees leren: Les 6 - Tekst 2 - Grammatica

Categoriaal en beschrijvend

 

Categoriaal

In het Chinees zijn er twee manieren om iets te beschrijven: categoriaal en beschrijvend. De categoriale constructie is 是 shì + Bijvoeglijk naamwoord + 的 de. Bijvoorbeeld, 他的眼睛是红色的。 Tā de yǎnjīng shì hóngsè de. "(Letterlijk) Zijn ogen zijn van een rode kleur." Konijnen hebben natuurlijk allerlei kleuren ogen. In deze constructie leg je er de nadruk op dat de ogen van dit konijn rood zijn (en dus niet bruin of zwart). Maar hoe rood ze zijn wordt niet duidelijk gemaakt. Dat kan wel met de beschrijvende constructie.

 

Beschrijvend

De beschrijvende constructie is 很 hěn + Bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld, 他的眼睛很红。 Tā de yǎnjīng hěn hóng. "Zijn ogen zijn rood." In deze zin geeft 很 hěn niet aan dat de ogen heel rood zijn, omdat je, zoals je hebt geleerd in de grammatica van les 2, conversatie 1, dit karakter altijd moet gebruiken voor een bijvoeglijk naamwoord van 1 lettergreep.

Maar een beschrijvende constructie kun je ook gebruiken om verschillende graden aan te duiden. Bijvoorbeeld, 他的眼睛不太红。 Tā de yǎnjīng bú tài hóng. “Zijn ogen zijn niet zo rood.”

 

跟 gēn "met, en"

跟 gēn als voorzetsels

 

跟 gēn betekent "(samen) met" of "en", en wordt gecombineerd met een zelfstandig naamwoord (z.n.) of een persoonlijk voornaamwoord (pers. vnw.) voor het werkwoord. Dus is de contructie:

Onderwerp + 跟 gēn + z.n./ pers. vnw. + Werkwoord …

Bijvoorbeeld,

  • 我跟我妹妹玩儿。 Wǒ gēn wǒ mèimei wánr. "Ik speel met mijn zusje."

  • 他跟我学中文。 Tā gēn wǒ xué Zhōngwén. "Hij leert Chinees met me."

 

跟 gēn als bijwerkwoord

In het Chinees kan 跟 gēn ook als bijwerkwoord fungeren. In de zin 我跟我妹妹玩儿。 Wǒ gēn wǒ mèimei wánr. "Ik speel met mijn zusje." Het hoodfwerkwoord is 玩儿 wánr "spelen" omdat de zin over spelen gaat. 跟 gēn is een bijwerkwoord dat nadere informatie geeft over met wie het onderwerp gaat spelen.

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).