Gratis Chinees leren: Les 5 - Tekst 2 - Nieuwe woorden


 

Woorden in de conversatie 

 • 间 jiān: (mw.) maatwoord voor huizen en kamers

 • 书房 shūfáng: (zn.)studeerkamer

 • 桌子 zhuōzi: (zn.) tafel

 • 椅子 yǐzi: (zn.) stoel

 • 书 shū: (zn.) boek

 • 多 duō: (bn.) veel

 • 中文 Zhōngwén: (zn.) Chinees

 • 英文 Yīngwén: (zn.) Engels

 • 法文 Fǎwén: (zn.) Frans

 • 德文 Déwén: (zn.) Duits

 • 笔 bǐ: (zn.) pen

 • 笔记本 bǐjìběn: (zn.) schrift

 • 电脑 diànnǎo: (zn.) computer

 • 看书 kànshū: lezen

 • 上网 shàngwǎng: internetten

 

 

Oefeningen met maatwoorden

 

Vul het juiste maatwoord in:

 • 我家有四___人。 Wǒ jiā yǒu sì___rén.

 • 客厅里有一___桌子。 Kètīng lǐ yǒu yì ___zhuōzi.

 • 客厅里有一___椅子。 Kètīng lǐ yǒu yì ___yǐzi.

 • 客厅里有一___电话。 Kètīng lǐ yǒu yì ___diànhuà.

 • 客厅里有一___电视。 Kètīng lǐ yǒu yì ___diànshì.

 • 书房里有十___书。 Shūfáng lǐ yǒu shí ___shū.

 • 书房里有两___笔。 Shūfáng lǐ yǒu liǎng ___bǐ.

 • 书房里五___笔记本。 Shūfáng lǐ yǒu wǔ ___bǐjìběn.

 • 书房里有一___电脑。 Shūfáng lǐ yǒu yì ___diànnǎo.

Klik hier om de antwoorden te zien

 • 我家有四人。 Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén.

 • 客厅里有一桌子。 Kètīng lǐ yǒu yì zhāng zhuōzi.

 • 客厅里有一椅子。 Kètīng lǐ yǒu yì zhāng yǐzi.

 • 客厅里有一电话。 Kètīng lǐ yǒu yì tái diànhuà.

 • 客厅里有一电视。 Kètīng lǐ yǒu yì tái diànshì.

 • 书房里有十书。 Shūfáng lǐ yǒu shí běn shū.

 • 书房里有两笔。 Shūfáng lǐ yǒu liǎng zhī bǐ.

 • 书房里五笔记本。 Shūfáng lǐ yǒu wǔ běn bǐjìběn.

 • 书房里有一电脑。 Shūfáng lǐ yǒu yì tái diànnǎo.

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).