Gratis Chinees leren: Les 5 - Tekst 2 - Grammatica

Ontkenning van 有 yǒu

 

没有 méiyǒu "niet hebben, er niet zijn"

De ontkenning van 有 yǒu is 没有 méiyǒu. Pas op! Je zegt dus niet 不有 bù yǒu.

没有 méiyǒu kan zowel "niet hebben" als "er niet zijn" betekenen. Een voorbeeld van de eerste betekenis is 我没有法文书。 Wǒ méiyǒu Fǎwén shū. "Ik heb geen Frans boek."

Van de tweede betekenis, "er niet zijn", is een voorbeeld: 客厅里没有人。 Kètīng lǐ méiyǒu rén. "Er is niemand in de woonkamer."

Er wordt geen getal en maatwoord gebruikt in een ontkennende zin met 有 yǒu.

 

Bijvoeglijk naamwoord 多 duō

多 duō "veel"

多 duō "veel" is een bijzonder bijvoeglijk naamwoord. Er zijn twee verschillen tussen algemene bijvoeglijke naamwoorden en 多 duō. Ten eerste staat.


多 duō nooit alleen om een zelfstandig naamwoord te verbijzonderen. 多 duō wordt altijd gecombineerd met een bijwoord, zoals 很 hěn "heel, erg".

 • *多书 duō shū "veel boeken" is fout in het Chinees.

 • 很多书 hěn duō shū "veel boeken" is correct.

 

Het tweede verschil tussen 多 duō en andere bijvoeglijke naamwoorden is het volgende: als 很多 hěn duō voor een zelfstandig naamwoord staat, is het niet verplicht om 的 de achter 很多 hěn duō te zetten. De zinsconstructie is dus: 很 + 多 + (的) + Zelfstandig naamwoord.

 

Andere bijvoeglijke naamwoorden mag je wel voor een zelfstandig naamwoord zetten zonder een bijwoord toe te voegen. Bijvoorbeeld, 新书 xīn shū "een nieuw boek" is prima Chinees. Als je wel een bijwoord voor zo'n algemeen bijvoeglijk naamwoord zet, dan is het verplicht om 的 de te gebruiken.

 

Vergelijk onderstaande twee zinnen met de voorbeeldzinnen met 多 duō hierboven om de verschillen te zien:

 • *很新书 hěn xīn shū is fout in het Chinees.

 • 很新书 hěn xīn de shū "een nieuw boek" is correct.

In dit geval is de constructie dus: 很 + Algemeen bijvoeglijk naamwoord + + Zelfstandig naamwoord.

 

 

Oefeningen met bijvoeglijke naamwoorden

Vertaal deze zinnen in het Chinees in Pinyin:

 • Ik heb veel vrienden. -->

 • Hij heeft een nieuwe tafel. -->

 • Mijn vader drinkt veel koffie. -->

 • Zij heeft geen kleine stoel. -->

 • We hebben geen grote woonkamer. -->

Klik hier om de antwoorden te zien

 • Ik heb veel vrienden. --> Wǒ yǒu hěn duō (de) péngyou.

 • Hij heeft een nieuwe tafel. --> Tā yǒu yì zhāng xīn (de) zhuōzi. of Tā yǒu yì zhāng hěn xīn de zhuōzi.

 • Mijn vader drinkt veel koffie. --> Wǒ bàba hē hěn duō (de) kāfei.

 • Zij heeft geen kleine stoel. --> Tā méiyǒu xiǎo (de) yǐzi. of Tā méiyǒu hěn xiǎo de yǐzi.

 • We hebben geen grote woonkamer. --> Wǒmen méiyǒu dà (de) kètīng. of Wǒmen méiyǒu hěn dà de kètīng.

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).