Gratis Chinees leren: Les 13 - Tekst 1 - Grammatica

Onbepaald persoonlijk voornaamwoord en demonstratief 每 měi "elk"

In conversatie 1 van deze les hebben we geleerd dat aanwijzende voornaamwoorden 这 zhè "dit" en 那 nà "nà" moeten worden gecombineerd met een maatwoord wanneer ze voor een zelfstandig naamwoord staan. Dat geldt ook voor 每 měi "elk". Dus:


每 + Maatwoord + Zelfstandig naamwoord

 
Bijvoorbeeld,

  • 每个人 měi ge rén: iedereen

  • 每个星期 měi ge xīngqī: elke week

  • 每本书 měi běn shū: elk boek

  • 每支笔 měi zhī bǐ: elke pen

 

Maar let op: als 每 měi voor een zelfstandig naamwoord staat dat zelf ook een maatwoord is, zet je er juist geen maatwoord tussen. Bijvoorbeeld, 天 tiān "dag" is zowel een maatwoord als zelfstandig maatwoord. De vertaling van "elke dag" is dus 每天 měi tiān, zonder extra maatwoord.

 

In een positieve zin wordt 每 měi gecombineerd met 都 dōu "alle" om te benadrukken dat iets voor alles geldt. Bestudeer als voorbeeld de zin 每个星期三晚上,我和王小玉都会去逛夜市。 Měi ge xīngqīsān wǎnshang, wǒ hé Wáng Xiǎoyù dōu huì qù guàng yèshì. "Elke woensdagavond gaan ik en Wáng Xiǎoyù naar de nachtmarkt." Merk op, dat 都 dōu in zulke zinnen niet in het Nederlands wordt vertaald. Meer voorbeelden:

  • 每个人都喜欢他。 Měi ge rén dōu xǐhuan tā. "Iedereen vindt hem leuk."

  • 我每个星期都有汉语课。 Wǒ měi ge xīngqī dōu yǒu Hànyǔ kè. "Ik heb elke week Chinese les."

 

 

Woordvolgorde van plaatswoorden

Om naar een plaats te verwijzen is er een referentiepunt nodig. Bijvoorbeeld, "de tafel" is een referentiepunt in de zin "Er staat een tv naast de tafel." In het Chinees staat het referentiepunt voor het voorzetsel, in tegenstelling tot het Nederlands. Dus:

Referentiepunt + Voorzetsel

 

Bijvoorbeeld,

  • 卖炒饭的旁边 mài chǎofàn de pángbiān "Naast de nasi-verkoper"

  • 桌子旁边 zhuōzi pángbiān "Naast de tafel"

  • 语言中心前面 Yǔyán zhōngxīn qiánmiàn "Voor het talencentrum"

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).