Gratis Chinees leren: Les 13 - Conversatie 1 - Grammatica

Relatieve bijzinnen met 的 de

 

"De man die kleding verkoopt." "Het karakter dat ik heb opgeschreven." Deze zinnen bestaan uit drie onderdelen:

 • een antecedent (de man, het karakter)

 • een betrekkelijk voornaamwoord (die, dat)

 • een relatieve bijzin (kleding verkoopt, ik heb opgeschreven)

 

In het Chinees zijn er geen betrekkelijke voornaamwoorden, maar worden zulke constructies met 的 de gemaakt. Bovendien zijn het antecedent en de relatieve bijzin omgekeerd. Bijvoorbeeld, 卖衣服的人 mài yīfu de rén "de man die kleding verkoopt."

 

卖衣服 màiyīfu "kleding verkoopt" komt voor 人 rén "de man". Tussen de twee delen wordt 的 de gezet om de bepaling 卖衣服 màiyīfu "kleding verkoopt" en de kern 人 rén "de man" uit elkaar te houden. In dit soort constructies is 的 de verplicht.

 

Bijvoorbeeld,

 • 我写的这个字是"爱"。 Wǒ xiě de zhè ge zì shì "ài". "Het karakter dat ik heb opgeschreven is "liefde".

 • 他卖的衣服好看吗? Tā mài de yīfu hǎokàn ma? "Is de kleding die hij verkoopt mooi?"

 • 我买的那张桌子很贵。 Wǒ mǎi de nà zhāng zhuōzi hěn guì. "De tafel die ik heb gekocht is duur."

 

 

Aanwijzende voornaamwoorden 这 zhè "dit/deze", 那 nà "dat/die" of 哪 nǎ "welk(e)"

Als je aanwijzend voornaamwoord zoals 这 zhè "dit/deze" 那 nà "dat/die", of 哪 nǎ voor een zelfstandig naamwoord zet, moet je er een maatwoord tussen plaatsen. Dus:
这/那 + Maatwoord + Zelfstandig Naamwoord

 

Bijvoorbeeld,

 • 这支笔很便宜。 Zhè zhī bǐ hěn piányi. "Deze pen is goedkoop."

 • 那本书是他的。 Nà běn shū shì tā de. "Dat boek is van hem."

 • 哪个学生姓"张"? Nǎ ge xuésheng xìng "Zhāng"? "Welke student heeft de achternaam "Zhang"?"

 

Je kunt ook nog een getal in de bovenstaande constructie toevoegen. Dus:
这/那 + Getal + Maatwoord + Zelfstandig Naamwoord

 

Bijvoorbeeld,

 • 这一支笔很便宜。 Zhè yì zhī bǐ hěn piányi. "Deze pen is goedkoop."

 • 那两本书是他的。 Nà liǎng běn shū shì tā de. "Die twee boeken zijn van hem."

 • 哪一个学生姓"张"? Nǎ yí ge xuésheng xìng "Zhāng"? "Welke student heeft de achternaam "Zhang"?"

 

In de praktijk wordt 一 yī vaak weggelaten als het zelfstandig naamwoord enkelvoud is.

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).