Gratis Chinees leren: Les 12 - Tekst 2 - Grammatica

Werkwoord 会 huì "kunnen, beheersen"

会 huì als transitief werkwoord betekent "kennen, kunnen, beheersen". Bijvoorbeeld,

 • 我会数学。 Wǒ huì shùxué. "Ik kan wiskunde."

 • 我会法语。 Wǒ huì Fǎyǔ. "Ik kan Frans."

 

 

 

Hulpwerkwoord 会 huì "kunnen, waarschijnlijk zullen"

会 huì kan ook als hulpwerkwoord functioneren met een ander werkwoord. De bovenstaande voorbeelden worden dus:

 • 我会教数学。 Wǒ huì jiāo shùxué. "Ik kan wiskunde leren."

 • 我会说法语。 Wǒ huì shuō Fǎyǔ. "Ik kan Frans spreken."

 

 

 

Het verschil tussen hulpwerkwoorden 会 huì en 能 néng

会 huì wordt gebruikt om geleerde vaardigheden aan te duiden. Als je zo'n vaardigheid eenmaal geleerd heeft, bezit je die in principe altijd. Maar het kan zijn dat je die vaardigheid in bepaalde omstandigheden niet kan uitvoeren. In dat geval gebruik je 能 néng.

Dit verschil tussen 会 huì en 能 néng zie je in onderstaand voorbeeld:

 • 他会做饭。 Tā huì zuòfàn. "Hij kan koken."

 • 因为他今天很累, 所以不能做饭。 Yīnwèi tā jīntiān hěn lèi, suǒyǐ bù néng zuòfàn. "Omdat hij vandaag moe was, kon hij niet koken."

 

 

 

认识 rènshi vs. 知道 zhīdao

Het verschil tussen 认识 rènshi "kennen" en 知道 zhīdao "weten" gaat vaak over mensenkennis.

 • Als je iemand (persoonlijk) kent, dan gebruik je 认识 rènshi. Bijvoorbeeld, Thijs 认识王小玉. Thijs rènshi Wáng Xiǎoyù. "Thijs kent Wáng Xiǎoyù."

 • Als je weet wie iemand is, maar je kent diegene niet persoonlijk, dan gebruik je 知道 zhīdao. Bijvoorbeeld, 我知道 Jan Peter Balkenende. Wǒ zhīdao Jan Peter Balkenende. "Ik weet wie Jan Peter Balkenende is."

 

Ook een verschil in graad van kennis kan je met behulp van 知道 zhīdao of 认识 rènshi aanduiden.

 • 知道 zhīdao betekent "weten, kennis hebben van iets". Bijvoorbeeld, 我知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik weet wat "porie" betekent.

 • 认识 rènshi betekent "kennen of herkennen, door zien or horen weer weten wat iets of wie iemand is". Bijvoorbeeld, 我认识 "porie" 这个字。 Wǒ rènshi "porie" zhè ge zì. "Ik (her)ken het woord "porie".

 

Hieronder staan meer voorbeelden om het verschil tussen 认识 rènshi en 知道 zhīdao te illustreren:

 • 我知道谁是陈老师,我也认识他。 Wǒ zhīdao shéi shì Chén lǎoshī, wǒ yě rènshi tā. "Ik weet wie docent Chén is, en ik ken hem ook."

 • 我知道谁是陈老师,可是我不认识他。 Wǒ zhīdao shéi shì Chén lǎoshī, kěshì wǒ bú rènshi tā. "Ik weet wie docent Chén is, maar ik ken hem niet."

 • 我不知道谁是陈老师,我也不认识他。 Wǒ bù zhīdao shéi shì Chén lǎoshī, wǒ yě bú rènshi tā. "Ik weet niet wie docent Chén is, en ik ken hem ook niet."

 • 我认识 "porie" 这个字,我也知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ rènshi "porie" zhè ge zì, wǒ yě zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik ken het woord "porie" en ik weet ook wat het betekent.

 • 我认识 "porie" 这个字,可是我不知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ rènshi "porie" zhè ge zì, kěshì wǒ bù zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik ken het woord "porie", maar ik weet niet wat het betekent.

 • 我不认识 "porie" 这个字,我也不知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ bú rènshi "porie" zhè ge zì, wǒ yě bù zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik ken het woord "porie" niet en ik weet ook niet wat het betekent.

 

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).