Gratis Chinees leren: Les 12 - Tekst 1 - Grammatica

De positie van bijwoorden

We hebben al een paar bijwoorden geleerd: 不 bù "niet", 很 hěn "heel", 真 zhēn "echt" enzovoorts. In principe staat een bijwoord altijd voor een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord. Bijvoorbeeld,

 • 今天天气好。 Jīntiān tiānqì bù hǎo. "Het weer is slecht vandaag." 不 bù "niet" staat voor het bijvoeglijk naamwoord 好 hǎo "goed".

 • 可爱。 Tā hěn kěài. "Hij is heel lief." 可爱 kěài "lief" is een bijvoeglijk naamwoord, maar het functioneert als een werkwoord in het Chinees.

 • 不快乐! Tā zhēn bú kuàilè! "Hij is echt niet blij!" 真 zhēn "echt" staat voor het bijwoord 不 bú "niet".

 

Voegwoord 可是 kěshì "maar"

可是 kěshì wordt gebruikt om een tegenstelling aan te duiden. 可是 kěshì komt altijd aan het begin van een zin of een zinsdeel.
Bijvoorbeeld,

 • 王老师汉语口语教得很好,可是他汉字写得不好看。 Wáng lǎoshī Hànyǔ kǒuyǔ jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànzì xiě de bù hǎokàn. "Docent Wang kan goed lesgeven in spreekvaardigheid, maar hij kan geen mooie Chinese karakters schrijven."

 • 陈老师汉字教得很好,可是他汉语常常说得很快。 Chén lǎoshī Hànzì jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànyǔ chángcháng shuō de hěn kuài. "Docent Chen is goed in het aanleren van karakters, maar hij spreekt vaak te snel Chinees."

 • 她长得很美,可是不会做菜。 Tā zhǎng de hěn měi, kěshì bú huì zuò cài. "Zij is mooi, maar kan niet koken."

 

Vrij bijwoord 因为 yīnwèi "omdat"

因为 yīnwèi "omdat" is een vrij bijwoord. Vrije bijwoorden komen aan het begin van een zin of zinsdeel. Bijvoorbeeld,

 • A: 你为什么不去他家玩儿? Nǐ wèishénme bú qù tā jiā wánr? "Waarom ging je niet naar zijn huis toe?"

 • B: 因为我很忙。 Yīnwèi wǒ hěn máng. "Omdat ik druk was."

In conversatie 1 van les 10 hebben we al een vrij bijwoord geleerd: 大概 dàgài "ongeveer". In de zin 大概五十块人民币。 Dàgài wǔshí kuài Rénmínbì. "Ongeveer 50 Rénmínbì." staat 大概 ook aan het begin van de zin.

 

Zinspatroon: 因为 yīnwèi "omdat" ..., 所以 suǒyǐ "daarom"

Om de oorzaak en het resultaat te verbinden wordt 因为 yīnwèi "omdat" ..., 所以 suǒyǐ "daarom" gebruikt. De oorzaak komt in de voorzin en het resultaat komt in de nazin. Dus:
因为 + oorzaak, 所以 + resultaat

 

Bijvoorbeeld,

 • 因为她男朋友每天跟她说汉语,所以玛丽的汉语说得比我好。 "Yīnwèi tā nán péngyou měitiān gēn tā shuō Hànyǔ, suǒyǐ Mǎlì de Hànyǔ shuō de bǐ wǒ hǎo. "Haar vriend praat elke dag in het Chinees met haar, daarom kan Mary beter Chinees spreken dan ik."

 • 因为我明年要去中国玩儿,所以我现在想学习汉语。 "Yīnwèi wǒ míngnián yào qù Zhōngguó wánr, suǒyǐ wǒ xiànzài xiǎng xuéxí Hànyǔ. "Ik ga volgend jaar om naar China te reizen, daarom wil ik nu Chinees leren."

Je kunt ook een van 因为 en 所以 weglaten.

 

Bijvoorbeeld,

 • 我今天很忙,所以不想去他家玩儿。 Wǒ jīntiān hěn máng, suǒyǐ bù xiǎng qù tā jiā wánr. "Ik was druk vandaag, daarom wil ik niet naar zijn huis gaan om te spelen."

 • 因为我今天很忙,不想去他家玩儿。 Yīnwèi wǒ jīntiān hěn máng, bù xiǎng qù tā jiā wánr. "Ik was druk vandaag, daarom wil ik niet naar zijn huis gaan om te spelen."

 

Dit komt echter niet zo vaak voor als de constructie met zowel 因为 als 所以.

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).