Gratis Chinees leren: Les 11 - Conversatie 1 - Grammatica

Vergelijkingen met het bijwerkwoord 比 bǐ

 

Als je twee dingen met elkaar wilt vergelijken, kun je het bijwerkwoord 比 bǐ gebruiken. De constructie voor zulke zinnen is:
A + 比 + B + Bijvoeglijk naamwoord / Werkwoord.

 

Omdat 比 een bijwerkwoord is, heb je een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord nodig om als hoofdwerkwoord te functioneren en de belangrijkste informatie van de zin aan te duiden.

 

Bijvoorbeeld,

 • 荷兰人比台湾人高。 Hélán rén bǐ Táiwān rén gāo. "Nederlanders zijn langer dan Taiwanezen.

 • 荷兰人比台湾人有钱。 Hélán rén bǐ Táiwān rén yǒuqián. "Nederlanders zijn rijker dan Taiwanezen."

 • 台湾人比荷兰人会做菜。 Táiwān rén bǐ Hélán rén huì zuòcài. "Taiwanezen kunnen beter koken dan Nederlanders."

 • 荷兰人比台湾人喜欢骑自行车。 Hélán rén bǐ Táiwān rén xǐhuan qí zìxíngchē. "Nederlanders houden meer van fietsen dan Taiwanezen."

 

Om 比-zinnen te ontkennen wordt 不 bù voor 比 bǐ geplaatst.
Bovenstaande zinnen worden dus:

 • 荷兰人不比台湾人高。 Hélán rén bù bǐ Táiwān rén gāo. "Nederlanders zijn niet langer dan Taiwanezen.

 • 荷兰人不比台湾人有钱。 Hélán rén bù bǐ Táiwān rén yǒuqián. "Nederlanders zijn niet rijker dan Taiwanezen."

 • 台湾人不比荷兰人会做菜。 Táiwān rén bù bǐ Hélán rén huì zuòcài. "Taiwanezen kunnen niet beter koken dan Nederlanders."

 • 荷兰人不比台湾人喜欢骑自行车。 Hélán rén bù bǐ Táiwān rén xǐhuan qí zìxíngchē. "Nederlanders houden niet meer van fietsen dan Taiwanezen."

 

Om ja-nee-vragen te maken met 比-zinnen zet je 吗 aan het eind van de zin.
Dus:

 • 荷兰人比台湾人高吗? Hélán rén bǐ Táiwān rén gāo ma? "Zijn Nederlanders langer dan Taiwanezen?"

 • 荷兰人比台湾人有钱吗? Hélán rén bǐ Táiwān rén yǒuqián ma? "Zijn Nederlanders rijker dan Taiwanezen?"

 • 台湾人比荷兰人会做菜吗? Táiwān rén bǐ Hélán rén huì zuòcài ma? "Kunnen Taiwanezen beter koken dan Nederlanders?"

 • 荷兰人比台湾人喜欢骑自行车吗? Hélán rén bǐ Táiwān rén xǐhuan qí zìxíngchē ma? "Houden Nederlanders meer van fietsen dan Taiwanezen?"

 

Om de vergelijking nog sterker te maken, kun je 更 gèng "nog meer" aan de zin toevoegen.
Bijvoorbeeld,

 • 美国人比台湾人高。荷兰人比美国人更高。 Měiguó rén bǐ Táiwān rén gāo. Hélán rén bǐ Měiguó rén gèng gāo. "Amerikanen zijn langer dan Taiwanezen. Nederlanders zijn nog langer dan Amerikanen.

 • 美国人比台湾人有钱。荷兰人比美国人更有钱。 Měiguó rén bǐ Táiwān rén yǒuqián. Hélán rén bǐ Měiguó rén gèng yǒuqián. "Amerikanen zijn rijker dan Taiwanezen. Nederlanders zijn nog rijker dan Amerikanen."

 

Tenslotte kun je met behulp van 最 zuì "het meest" de superlatief maken; de conclusie van de vergelijking.
Je krijgt dus:

 • 荷兰人最高。 Hélán rén zuì gāo. "Nederlanders zijn het langst.

 • 荷兰人最有钱。 Hélán rén zuì yǒuqián. "Nederlanders zijn het rijkst."

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).