Gratis Chinees leren: Les 10 - Tekst 1 - Grammatica

Woordvolgorde bij datums en tijden

 

Om een datum in het Chinees op te bouwen, werk je van groot naar klein: begin met het grootste tijdswoord en noem dan de kleinere tijdswoorden. De volgorde is dus:

年 nián "jaar" + 月 yuè "maand" +日 rì "dag"


Bijvoorbeeld,

  • 二〇〇八年八月八日 èr líng líng bā nián bāyuè bā rì "8 augustus 2008"

  • 一九九七年九月二十日 yī jiǔ jiǔ qī nián jiǔ1yuè èrshí rì "20 september 1997"

 

De dag van de week komt na de datum. Bijvoorbeeld,

  • 二〇〇八年八月八日星期五 èr líng líng bā nián bāyuè bā rì xīngqīwǔ "vrijdag 8 augustus 2008"

 

Het dagdeel en het uur komen na de weekdag. Bijvoorbeeld,

  • 二〇〇八年八月八日星期五晚上八点 èr líng líng bā nián bāyuè bā rì xīngqīwǔ wǎnshang bā diǎn "vrijdagavond 8 augustus 2008 om 8 uur"

 

 

Zinnen met meerdere werkwoorden

Soms bevat een zin meerdere werkwoorden. Bijvoorbeeld, 很多外国人去北京参加奥运会的活动。 Hěn duō wàiguó rén Běijīng cānjiā Àoyùnhuì de huó dòng. "Veel buitenlanders gaan naar Beijing om deel te nemen aan de Olympische Spelen."

 

In deze zin is het doel "deelnemen aan de Olympische Spelen". Dit staat op de tweede plaats in de zin. "Naar Beijing gaan" is de manier om dit doel te bereiken; dit deel staat in de zin vóór het doel. De constructie is dus: Onderwerp + (Werkwoord 1 + Object) + (Werkwoord 2 + Object).

 

Bijvoorbeeld,

  • 我去我朋友家看电影。 Wǒ qù wǒ péngyou jiā kàn diànyǐng. "Ik ga tv kijken bij mijn vriend thuis."

  • 我去中国旅行。 Wǒ qù Zhōngguó lǚxíng. "Ik ga naar China om te reizen."

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).