Cultuurverschillen: Sociale contacten - 社交关系


Algemeen

In dit onderdeel komen de culturele verschillen aan bod die naar voren kunnen komen in de dagelijkse sociale contacten zoals: iemand uitnodigen, het accepteren of weigeren van een uitnodiging, gasten verzorgen, het geven en ontvangen van cadeaus en het geven of accepteren van complimenten.

Verschillen in verwachtingen rondom uitnodigingen

Als je in Nederland iemand uitnodigt voor een etentjes, dan is het gebruikelijk dat de echtgenoot/echtgenote ook meekomt bij het eten. In China is het heel gewoon om alleen de man of vrouw uit te nodigen voor een etentje bij collega's of vrienden. Ditzelfde geldt ook voor een zakelijk gerelateerde sociale activiteit in de avonduren; ook hierbij is het in China niet gebruikelijk de aanhang ook uit te nodigen.

Verschillen in het weigeren van een uitnodiging

Als iemand in Nederland een uitnodiging wil afslaan, dan geeft men daarbij geen duidelijke reden. Een simpele uitleg als "Ik heb het erg druk op werk", of "Mijn agenda is dan al erg vol" of "Sorry, maar dan kan ik echt niet" is dan heel normaal.

In China daarentegen zal men altijd een meer gedetailleerde uitleg geven om zeker te zijn dat degene die hem uitnodigt duidelijk krijgt dat er iets anders belangrijks gedaan moet worden, of dat er al andere beloftes zijn gemaakt voor die dag. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de andere persoon 'zijn gezicht niet verliest' en om te benadrukken dat men degene die hem uitnodigt waardeert. Aldus zal de Chinese gedetailleerde uitleg in de oren van een westerling vaak onnodig klinken, terwijl de korte uitleg van een westerling onbeleefd klinkt voor een Chinees.

Soms zal een westerling uit beleefdheid het voordoen alsof hij/zij zal proberen te komen. "Ik zal mijn best doen om te komen" (我尽量来). Volgens de westerse cultuur betekent "ik zal mijn best doen" dat de persoon misschien wel, maar misschien ook niet komt, maar hij/zij zal proberen te komen. Voor een Chinees klinkt dit niet oprecht en hypocriet.