Cultuurverschillen - 文化差异


In dit onderdeel van de site gaan we in op de culturele verschillen tussen Nederland en China, waarbij we af en toe een 'uitstapje' kunnen maken naar andere culturen om te onderstrepen hoe groot de verschillen soms kunnen zijn.

In het openbare gedeelte van de site staat slechts beperkte informatie. Als u zich kosteloos aanmeldt op de site, dan krijgt u toegang tot de volledige teksten.

De volgende onderwerpen zijn uitgewerkt in het openbare gedeelte van de site:

In de toekomst zullen deze onderwerpen zich nog verder uitbreiden. Als u bijdrage hieraan wilt leveren, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tip: Kijk ook eens bij het onderdeel "Nederland - China in beeld". Hier worden de verschillen tussen beide landen zichtbaar gemaakt met foto's.